MBC News NPS Production Server BMT

News
81616e14a5794502dbd41f59f253e9eb_1591054936_98.jpg

MBC News NPS Production Server BMT

ntc 0 4,689 2016.10.21 17:16

MBC News NPS Production Server BMT 참가

- 일자 : 2016년 10월 19일 ~ 20일 

- 장비 : EVS XS Serve, IP Director, XT Access, Sony BVE-2000, Plug-In Editer ...

 

8bc8b084b3b9f81bd20049d7b40db384_1595319298_73.jpg
8bc8b084b3b9f81bd20049d7b40db384_1595319298_83.jpg
 

 

Comments

Category
State
  • 현재 접속자 14 명
  • 오늘 방문자 192 명
  • 어제 방문자 172 명
  • 최대 방문자 9,581 명
  • 전체 방문자 320,697 명
  • 전체 게시물 485 개
  • 전체 댓글수 0 개
  • 전체 회원수 356 명